Biljardna hiša Ljubljana

Kadilnica

Kadilnica

Biljardna Hiša Ljubljana je opremljena z največjo kadilnico v Sloveniji, ki je zgrajena po Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Kadilnca meri 75m2 in vsebuje zadostno prezračevanje, da lahko istočasno kadi do 33 ljudi. Vsebuje 25 miz - 75 sedežev, ozvočenje – glasba, plazma tv in brezplačni wireless internet (WLAN).